OEM inkoop dashboards – Purvision

OEM inkoop dashboards – Purvision

Het is zeer constructief samenwerken met InsideVision. Met name het actief meedenken in het ontwikkelen en in de markt zetten van mijn Spendzoom analyse voor inkopers bij een beperkt budget.

Het resultaat overtreft al mijn verwachtingen; door de analytische database van icCube heeft het zelfs meer functionaliteit dan ik al in aanbood in mijn huidige off-line Spentzoom.

Het zou mij niet verbazen dat deze online Spentzoom analyse tool de standaard gaat worden voor inkoopmanagers in Nederland.

adviseur inkoop
Jeroen Cortseigenaar Purfacts en Purvision

het bedrijf

Purfacts is een adviesbureau die inkoopafdelingen ondersteunt en adviseert op het gebied van inkoopanalyse, managementinformatie en prestatiemeting. De dienstverlening strekt zich uit van crediteuranalyse tot het leveranciersbeoordeling (“rating”), van projectregistratie en opstellen van meetbare doelstellingen tot het rapporteren en bewaken van deze inkoop doelstellingen.

Onder het motto: “Meet alles over uw inkoop” helpt Purfacts de inkoopdoelstellingen van een organisatie in kaart te brengen, zichtbaar te maken, te presenteren en in de tijd te volgen.

de uitdaging

Jeroen Corts, eigenaar van Purfacts, zocht een oplossing om zijn bestaande diensten uit te breiden met het online beschikbaar stellen van Spendzoom analytische dashboards. Met deze online tool zouden bestaande en nieuwe klanten gemakkelijk zelfstandig analyses kunnen maken op de eigen inkoopgegevens met de door Purfacts aangedragen classificaties en “ratings”. Door de gegevens in analytische dashboards weer te geven kunnen inkoopmanagers zelfstandig hun “Spend” analyseren en hun inkoopprocessen verder professionaliseren.

Om dit te kunnen bereiken was Purfacts op zoek naar een betaalbare online dashboard tool die naast perfecte visualisaties ook analytische mogelijkheden voor data exploratie in zich had.

De volgende zaken waren cruciaal bij het selecteren van een geschikte tool en implementatiepartner:

  • de dashboard omgeving moet veilig zijn; de gegevens mogen onder geen beding door derden inzichtelijk zijn;
  • de Spendzoom dashboards zoals in het bestaande Purfacts Excel product moeten vergelijkbare functionaliteit hebben, en daar boven op de mogelijkheid om in te zoomen en te kantelen naar andere gezichtspunten;
  • de oplossing moet gemakkelijk mee kunnen schalen met de vraag, zowel naar boven als naar beneden;
  • de dashboards moeten visueel aantrekkelijk zijn, eenvoudig in gebruik en beschikbaar op pc en tablet;
  • het moet mogelijk zijn de oplossing lokaal bij de klant neer te zetten, in geval de klant haar gegevens niet beschikbaar kan stellen in de cloud.
kpi dashboard voor inkoop manageresDynamisch browsen door de Inkoop KPI's
embedded bi solutionachter de schermen: Purvision in icCube

de oplossing

Aan de hand van een door Purfacts ontwikkeld prototype is een analytisch Inkoop management systeem in de cloud ter beschikking gesteld. De kwaliteit van het prototype samen met de prettige samenwerking heeft Purfacts doen besluiten te kiezen voor InsideVision als implementatiepartner en icCube als BI en dashboard tool.

Omdat er beperkt budget beschikbaar was is er voor gekozen om de eerste fase op te leveren tegen een klein vast bedrag  en de vervolg afrekening afhankelijk te maken van het succes van het nieuwe product.

InsideVision heeft specifiek voor Purfacts een algemeen analytisch OLAP model neergezet in icCube met logica speciaal toegepast op leverancier logica en Top x analyses. Om de specifieke Excel dashboards na te maken in icCube, zijn een aantal speciale grafieken ontwikkeld, waaronder de Pareto analyse en de D-kromme.

De modellen, dashboards en servers zijn zodanig ingericht dat een maximale gegevensbeveiliging is gewaarborgd op elk niveau. Op verzoek van klanten kunnen de gegevens verder beveiligd worden op “kneed-to-know” basis: een medewerker kan dan slechts zien wat voor zijn of haar functie nodig is.

Om tegemoet te komen aan de wens om de hele oplossing ook bij een klant lokaal neer te kunnen zetten is de oplossing en server architectuur zodanig gekozen dat dit met minimale inspanning mogelijk is.

De uiteindelijke Spendzoom oplossing maakt het klanten mogelijk om de inkoop gegevens te analyseren over tijd, KPI’s te vergelijken, te benchmarken met eventueel andere afdelingen en/of business units en op de gegevens door te zoomen tot op de detail factuur.

het resultaat

Vanaf september 2015 kunnen klanten kennis maken met de demo versie van Purfacts en aan de hand hiervan besluiten om deze dienst al dan niet af te nemen. De eerste reacties zijn bijzonder positief. Men is met name erg enthousiast over de Spendzoom online dashboards omdat de Inkoop managers hiermee een gereedschap in handen krijgen dat hun in staat stelt de inkoopprocessen te verbeteren en doelstellingen op governance, MVO en vertrouwen te bewaken en te behalen.

Bestaande klanten van Purfacts ervaren de online versie van de dashboards als een verrijking op de al kwalitatief goede diensten van Purfacts. Door de verbeterde beveiligingsmogelijkheden kan nu ook eenvoudig toegang gegeven worden tot interne doelgroepen die eerder geen inzage hadden in deze gegevens, zoals financiële managers en bestuurders in hogere echelons.

risico analyse voor inkoop managers, geheel gestyled in de Purvision look-and-feel.
  • Date 04/10/2015
  • Tags iccube oem, inkoop analytics, klantreferenties

Related Projects