privacy statement van Inside Vision

Inside Vision is het label waaronder Thuros b.v. in-app analytics software levert en implementeert aan SaaS bedrijven in de BeNeLux. In dit document lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

persoonsgegevens die we verwerken en waarom we dat doen

Als je van onze software en diensten gebruik wilt maken of geïnteresseerd bent in het vakgebied van in-app analytics, vragen we je om persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website. De reden waarom we dit doen varieert. Hieronder sommen we op, waarom we persoonsgegevens verwerken en welke dat zijn:

Ben je geïnteresseerd in onze diensten en producten en heb je je contact gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier, dan verwerken we de volgende additionele persoonsgegevens van je:

  • naam
  • functie, bedrijg
  • e-mail adres
  • telefoonnummer

We gebruiken deze informatie om contact met je op te nemen en te kijken hoe we je het beste verder kunnen helpen. Mocht de interesse niet leiden tot een overeenkomst, dan worden deze gegevens uiterlijk na een jaar verwijderd uit onze systemen.

Aan een ieder die geïnteresseerd is in in-app analytics kunnen we interessante weetjes, nieuwtjes en marketing informatie over het vakgebied opsturen via de e-mail. Dit doen we alleen als je ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Wil je dit niet meer ontvangen dan kun je je weer uitschrijven door middel van een link onderaan elke mail.

Als je een klant of partner van ons bent, dan slaan we naast bovenstaande informatie, de facturatiegegevens op van jou of je organisatie op en eventuele extra bijzonderheden die jouw organisatie stelt aan het facturatie proces. Soms moeten we bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Belastingdienst, maar we hebben een geavanceerd systeem om gegevens dan te anonimiseren.

bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Dus gegevens zoals over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, verwerken wij niet.

geldende regels

Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Wij houden de ontwikkelingen daarin nauwlettend bij. In dat kader behouden wij ons het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

bewaartermijn

We hebben al enkele bewaartermijnen genoemd in bovenstaand stuk. Ons uitgangspunt is dat we jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan jij wenselijk vindt of dat wettelijk verplicht is. De bewaartermijn die we hanteren hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en de eventuele wettelijke verplichtingen.

delen met anderen

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

analyseren websitebezoek (openbare gedeelte)

Op www.inside-vision.com gebruiken we technische en functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Naast deze technische en functionele cookies, laten we Google Anaytics ook cookies plaatsen. We hebben met hen een bewerkersovereenkomst. Dit staan we toe zodat we het bezoekgedrag op de website kunnen analyseren en de webervaring kunnen verbeteren. Deze gegevens worden alleen versleuteld en anoniem verwerkt. Verder hebben we ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en worden de gegevens niet gebruikt met andere diensten van Google. De Google Analytics cookies hebben een bewaartermijn van 14 maanden.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als je één van deze dingen wilt, stuur dan een e-mail (zie contactgegevens).

gegevensbeveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

jouw privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zullen wij zo snel mogelijk, maar niet later dan vier weken, op je verzoek reageren. Dit verzoek kun je indienen via een e-mail.

vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement of wil je meer informatie over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, dan kun je met ons contact opnemen via onderstaande e-mail,. Hier kun je ook terecht als je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik.

contact

www.inside-vision.com is een website van Thuros b.v., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28110704.

Thuros b.v., NL-2771 DD Boskoop, 0172 – 700 510, analytics@inside-vision.com

 

Dit privacy statement is laatst bijgewerkt d.d. 3 mei 2023